KWEATHER_THUNDER_IN_THE_VICINITY

24°C

KWEATHER_THUNDER_IN_THE_VICINITY
Wilgotność: 61%
Wiatr: SE 11 km/h
Śro
Popołudniowe burze
18°C / 29°C
Czw
Burze
17°C / 24°C
Pt
Pochmurnie
18°C / 27°C

Zegar

Kalendarz

Dzisiaj jest: 29 Lipiec 2014    |    Imieniny obchodzą: Marta, Olaf, Flora

Cytat dnia

Prawdziwą wadą jest mieć wady i nie starać się ich poprawiać.

Zarządzenie Prezesa z dnia 22 lipca br. w sprawie zmian do zarządzenia w sprawie obowiązku zachowania trzeźwości przez wszystkie osoby przebywające na terenie PG SILESIA Sp. z o.o.

Pobierz TUTAJ

Fragment artykułu z Gazety Wyborczej - wywiad z Tomaszem Novotnym:

Państwowe DNA

Nowi właściciele Silesii dalecy są od samozachwytu. Trudna sytuacja górnictwa, czyli niskie ceny węgla, dotyka ich tak samo jak Kompanię Węglową. Gdyby pod uwagę brać wydajność, czyli ile jeden górnik wydobywa rocznie węgla, Silesia daleko w tyle zostawia kopalnie Kompanii. W Czechowicach górnik wydobywa średnio 1100 ton węgla rocznie. Najlepszy w Kompanii Marcel może się pochwalić wydajnością 855 ton. W najgorszej kopalni należącej do Kompanii wydajność wynosi 336 ton. W Kompanii nie chcą zdradzić, który to zakład.

Novotny uważa, że nawet w Silesii górnicy i związkowcy powinni się zdobyć na więcej wyrzeczeń niż tylko rezygnacja z czternastki. - System wynagrodzeń, który obecnie funkcjonuje w polskim górnictwie, wszystkich pracowników stawia na jednym poziomie. Każdy ma zagwarantowane pieniądze, bez względu na to, jak pracuje. Wyróżniający się pracownicy, którzy bardzo dobrze pracują, mogą dostać tylko niewiele więcej.

Ta różnica płac jest zbyt mała i nie daje żadnej motywacji. Niestety, system, który wypracowaliśmy, też nie rozwiązuje tego problemu. Silesia to wciąż firma, która ma w sobie państwowe DNA i pewne zmiany trudno przeforsować - mówi Novotny. - Niewykluczone, że jeśli zła sytuacja w branży będzie się utrzymywała, będziemy musieli wrócić do rozmów ze związkowcami. Być może będziemy musieli się przyjrzeć kolejnym elementom wynagrodzenia i je obciąć. Być może trzeba będzie też zmniejszyć inwestycje i zatrudnienie. Nie chcemy tego robić i nie takie są nasza strategia i intencje, ale jeśli sytuacja nas do tego zmusi, nie będzie innego wyjścia.

Jednym z prelegentów podczas konferencji "Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie", organizowanej przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, był Michal Heřman, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA Sp. z o.o., który przedstawił aktualną sytuację ponownie otwartej kopalni. O procesie "odbudowywania" zakładu i bezpieczeństwie pracy rozmawiał z Joanną Pruchnicką.

Podczas konferencji, w trakcie swojego wystąpienia, mówił Pan o problemach - sprzętowych i pracowniczych - z którymi borykaliście się Państwo, otwierając "na nowo" kopalnię SILESIA. Jak ocenia Pan proces przywracania tej kopalni jej funkcji wydobywczych, gospodarczych i społecznych?

Czytaj więcej: Kopalnia warta inwestycji

Nawet skromna pomoc jest zawsze lep­sza od wiel­kiego współ­czu­cia”.

Władysław Loranc.

Ponad mie­siąc temu zwró­ci­łam się z prośbą o pomoc w sfi­nan­so­wa­niu zakupu lap­topa dla 6-letniego Szymka, pod­opiecz­nego fun­da­cji MAM MARZENIE. Szymek bar­dzo lubi gry kom­pu­te­rowe i jego naj­więk­szym marze­niem jest, a raczej był, lap­top z ulu­bio­nymi posta­ciami z bajki — Pingwiny z Madagaskaru. Był, bo jego marze­nie wła­śnie się speł­niło! W rolę Świę­tych Mikołajów wcie­lili się pano­wie Dariusz Dudek, Przewodniczący oraz Grzegorz Babij, Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy PG SILESIA oraz Tomasz Szpyrka, Przewodniczący Związku Zawodowego Kadra przy PG SILESIA.

Laptop wrę­czyli Szymonowi sami dar­czyńcy, któ­rzy 10 lipca, z samego rana wybrali się do Rybnika. Oczekiwał na nas chło­piec ze swoją mamą. Radość była wielka zarówno obda­ro­wa­nych, jak i panów prze­wod­ni­czą­cych, któ­rzy nawet nie ukry­wali wzruszenia. Strona internetowa Fundacji i marzenie Szymona TUTAJ

Bardzo dzię­kuję za oka­zane serce, empa­tię i życz­li­wość! Oczywiście podzię­ko­wa­nia kie­ruję do Panów Przewodniczących wraz z Zarządami ich związ­ków, które to pod­jęły sto­sowne uchwały.

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR
PG SILESIA

Związek Zawody KADRA oraz NSZZ Solidarność przy PG SILESIA organizują dla swoich członków oraz pracowników niezrzeszonych w żadnej organizacji związkowej Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PG SILESIA.

Turniej odbędzie się 15 sierpnia br. na boisku LKS Przełom w Kaniowie o godz. 9.00.

W Turnieju uczestniczyć będą drużyny, które do 5 sierpnia dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać ze strony www.kadrapgsilesia.pl lub w siedzibach ww. organizacji związkowych. Poniżej również do pobrania Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PG SILESIA.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Nasi partnerzy:    Partner 1      Partner 1      Partner 1       Partner 1

Joomla Templates - by Joomlage.com